Collective Farm

Een boerderij met wat diverse voertuigen op het terrein.

GALERIJ