DUGA

Doega (Russisch: Дуга; “boog”) was de benaming voor het OTH-radarsysteem van de Sovjet-Unie. Ten tijde van de Koude Oorlogwerd dit systeem ontworpen voor het traceren van de lancering van intercontinentale raketten (ICBM’s) met een atoomlading en het overbrengen van deze informatie binnen twee tot drie minuten aan de sovjetleiding, zodat hiertegen tijdig actie zou kunnen worden ondernomen en een tegenreactie kon worden genomen. De volledige naam was Zagorizontnaja radiolokatsionnaja stantsia Doega (Загоризонтная радиолокационная станция Дуга; “over-de-horizon-radarstation Doega”).

De naam Doega werd pas na de val van de Sovjet-Unie bekend in het westen. De militaire inlichtingendienst van de NAVO was vanaf het begin op de hoogte van de kolossale metalen grondstations die ervoor werden ingezet en gaf het de bijnaam Steel Yard (“staalwerf”). Vanwege de tikkende ruis die het OTH-systeem op de korte golf produceerde, kreeg het onder zendamateurs al snel de Engelse bijnaam “Russian Woodpecker” (“Russische specht”). Doordat de uitzendfrequenties steeds anders werden gekozen, zorgden ze wereldwijd voor een verstoring van reguliere en amateuruitzendingen en diensttransmissies en resulteerden daardoor in duizenden klachten in vele landen wereldwijd. (Info Wikipedia)

GALERIJ