CopyRight

CopyRight Foto’s en Text.

Alle foto’s en texten op lovelypieces.nl zijn beschermd door een internationaal copyright en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van lovelypieces.nl niet bewerkt, verspreid, gereproduceerd, tentoon worden gesteld of gepubliceerd worden. Neem contact op met lovelypieces.nl indien je een (digitale) foto of text wilt gebruiken of verspreiden.

Het gratis delen van foto’s met vrienden op een niet-commerciële website mag, maar zolang de foto’s voorzien blijven van het lovelypieces/Anya/UrbexAnnie-Logo en met voorgaande gevraagde toestemming natuurlijk. De foto’s blijven altijd eigendom van lovelypieces.nl.

Mensen die dit overtreden krijgen een melding en verwijderen of veranderen ze het niet, dan word het gemeld bij hun hosting-provider die hun content zal verwijderen.

Wat is Copyright (auteursrechts) en kom je er aan:
Heb je zelf een text geschreven of een foto genomen, dan heb je daar zeggenschap over. En andere mensen mogen hier niet zomaar iets mee doen. Dit is wat de persoon gemaakt heeft en is zijn/haar eigendom en zonder toestemming mag dit niet op andere internet pagina’s of in welke andere vorm dan ook openbaar gemaakt worden.
Je hoeft je eigen nergens hiervoor aan te melden of te registreren voor Copyright.

*CopyRight*

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

De website van Lovely Pieces/Urbex Annie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Lovely Pieces/Urbex Annie hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Lovely Pieces/Urbex Annie kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Leave a Reply