Fort de Schans

Fort de Schans

In 2002 is de restauratie van Fort De Schans op Texel gereed gekomen. Het oorspronkelijk 16e eeuwse verdedigingswerk was tot in de Napoleontische tijd in gebruik om de rede van Texel te beschermen. Nadat het fort haar functie had verloren verviel het en verdween de helft als gevolg van de aanleg van een dijk. Het resterende gedeelte is nu teruggebracht in de staat zoals het was begin negentiende eeuw.

Bezocht: November 2009

Gallerij

Leave a Reply