Kruisdijk

Kruisdijk

De schans Kruisdijk is aangelegd in 1640. Het is een aarden verdedigingswerk, bestaande uit een door 2 grachten omsloten binnenterrein. De schans was in gebruik tot 1782 en werd daarna omgevormd tot een fraaie buitenplaats. Het 18e eeuwse huis staat er nog, inclusief de oude binnen- en buitengracht. Tegenwoordig is Kruisdijk een opvallend landschapselement in het Zeeuwse-Vlaamse polderland.

Bezocht: Augustus 2009

Gallerij

Leave a Reply