Blekerij Alsberghe van Oost

Blekerij Alsberghe van Oost

Na meer dan een kwarteeuw is het zover. De sloop van de voormalige blekerij Alsberghe-Van Oost op de Drongensesteenweg is begonnen. De immense fabriek ruimt plaats voor een woonproject met meer dan 300 woningen. De sloopwerken zullen zeven maanden in beslag nemen.
De immense fabriek stond al sinds eind de jaren zeventig leeg. In 1879 begonnen Jozef Alsberghe en August Van Oost met een blekerij in de Drongense Assels. Maar honderd jaar later ging het bedrijf dicht.
Volgens het plan moeten er 320 wooneenheden, 3.000 m2 kleinschalige kantoren, 2.500 m2 winkelruimte, een crèche, een ondergrondse parking en veel groen komen. De ligging nabij de ring en de snelweg is een extra troef. Naast appartementen (185) komen er eengezinswoningen (55), lofts (20) en serviceflats (60).
De begindatum van de sloopwerkzaamheden werd diverse keren verschoven. Dat het allemaal zo lang aansleepte, had ook te maken met mogelijke bodemverontreiniging. Diverse onderzoeken van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakten duidelijk dat er geen sanering nodig is.
De bouwwerken voor de nieuwe woonwijk zouden midden volgend jaar kunnen beginnen.

Dit werd al een paar jaar geleden verteld in het Belgische Nieuwsblad, maar tot op heden is er nog nix verandert aan deze locatie.

Bezocht: Maart 2010

Gallerij

Leave a Reply