Royal Station

Royal Station

Een stationnetje wat al jaren niet meer in gebruik is.  Het is ergens in de jaren 1873 gebouwd door Leopold II. Het stationnetje staat aan het terrein van een Royale Koninkelijke Familie in Belgie en diende als station voor de Koninklijke Familie.  Nu staat het al jaren leeg te staan langs de kant van de spoorlijn.

Bezocht: Juli 2011

Gallerij

Leave a Reply