Station van Asch

Station van Asch

Volgens Wikipedia is dit een voormalig spoorwegstation. Het stationsgebouw werd gerestaureerd en sinds 1996 is het een beschermd monument. In 1999 kocht de gemeente As het gebouw van de NMBS. De vzw Kolenspoor huurt sindsdien het gebouw en gebruikt het voor de uitbating van haar toeristische spoorlijn Waterschei-As-Eisden.  Maar eigenlijk gaat het om het kleine verlaten treintje die zo’n anderhalve km verder staat.

Bezocht: Januari 2010

Gallerij

Leave a Reply